Đang tải... Vui lòng chờ...
Tin tức
Thông báo về việc điều chỉnh giá nước sạch của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh từ ngày 01/11/2017

Quyết định số 600/QĐ-UBND Tỉnh ngày 08/11/2017 về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch và phí thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và các nhà máy nước thị trấn Phố Mới, Thứa, Gia Bình, Lim, Chờ.

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Lượt truy cập

Văn bản pháp luật

Quy chế quản lý hệ thống cấp nước và sử dụng nước máy tại các đô thị tỉnh Bắc Ninh (19/08)

Quyết định ban hành quy chế quản lý thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh (3/4)
Về việc ban hành Quy chế quản lý thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Phụ lục 1-Dự thảo quy chế quản lý hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh (15/3)

Chương 6 Dự thảo quy chế quản lý hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh (15/3)

Chương 5 Dự thảo quy chế quản lý hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh (15/3)

Chương 4 Dự thảo quy chế quản lý hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh (15/3)

Chương 3 Dự thảo quy chế quản lý hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh (15/3)

Chương 2 Dự thảo quy chế quản lý hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh (15/3)

Chương 1 Dự thảo quy chế quản lý hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh (15/3)
Quy chế này được áp dụng cho các hoạt động thoát nước ngoài nhà, trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

QUY CHẾ QUẢN LÝ THOÁT NƯỚC THÀNH PHỐ BẮC NINH (03/04)
Quy chế này được áp dụng cho các hoạt động thoát nước ngoài nhà, trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh