Đang tải... Vui lòng chờ...
Tin tức
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 5023/UBCK-GSĐC ngày 18/07/2017 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh. Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng

Lượt truy cập

Tin hoạt động

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh thông báo về việc giới thiệu mẫu dấu và chức danh, chữ ký
Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh thông báo về việc giới thiệu mẫu dấu và chức danh, chữ ký

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh
Chiều 18/4, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất nhiệm kỳ I (2017 - 2021).

Tài liệu đại hội đồng cổ đông lần thứ I- Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh.

Kết quả xét nghiệm nước tháng 11 /2016 tại các nhà máy cấp nước- Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh
Kết quả xét nghiệm nước tại các nhà máy cấp nước- Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh

Cổ phần hóa- Nguồn lực mới để Doanh nghiệp phát triển
Thực hiện chủ trương của nhà nước về cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, trong đó có Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh. Đây là lĩnh vực an sinh xã hội, liên quan đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Quyết định về việc đánh giá hiệu quả hoạt động và phân loại doanh nghiệp 2015
Quyết định về việc đánh giá hiệu quả hoạt động và phân loại doanh nghiệp 2015

quyết đinh về việc đánh giá hiệu quả hoạt động và phân loại doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2016
quyết đinh về việc đánh giá hiệu quả hoạt động và phân loại doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2016

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC BẮC NINH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ LỰA CHỌN, PHƯƠNG THỨC BÁN CỔ PHẦN VÀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC KHI THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA

Quyết định 924/QĐ-UBND ngày 28/07/2016 về việc phê duyệt tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức bán cổ phần lần đầu cho nhà đầu tư chiến lược

Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương
Thông tư hướng dẫn xây dựng thang lương,bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu