Đang tải... Vui lòng chờ...
Tin tức
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 5023/UBCK-GSĐC ngày 18/07/2017 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh. Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng

Lượt truy cập

THÔNG BÁO CỦA TỔ CHỨC QUACERT VỀ VIỆC ĐÁNH GIA ISO 9001 : 2008 (3/9)

THÔNG BÁO CỦA TỔ CHỨC QUACERT VỀ VIỆC ĐÁNH GIA ISO 9001 : 2008
 

 Ngày 13 tháng 2 năm 2012 Trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT đã gửi thông báo tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Cấp Thoát Nước Bắc Ninh về việc đánh giá giám sát việc sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt phù hợp với tiêu chuẩn: ISO 9001 : 2008 lần 2. Trung tâm QUACERT nhận thấy Công ty TNHH Một Thành Viên Bắc Ninh vẫn tiếp tục duy trì được hệ thống quản lý chất lượng tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn: : ISO 9001 : 2008

 

 
In văn bản