Đang tải... Vui lòng chờ...
Tin tức
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 5023/UBCK-GSĐC ngày 18/07/2017 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh. Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng

Lượt truy cập

Tại sao nỗ lực thay đổi thường thất bại

Ngày nay, do cơ chế thị trường mang tính chất cạnh tranh, các Công ty từ lớn đến nhỏ luôn cố gắng nỗ lực vươn lên để trở thành những nhà cạnh tranh với các đối thủ kinh doanh của mình. Các nỗ lực này đi theo nhiều cách: Quản lý chất lượng toàn diện, tái lập, lựa chọn quy mô thích hợp, tái cấu trúc, thay đổi văn hóa và thay đổi toàn bộ... Tuy nhiên, trong hầu hết tất cả các trường hợp, mục tiêu cơ bản đều giống nhau đó là tạo ra những thay đổi cơ bản trong cách thức hoạt động kinh doanh nhằm thích ứng với những thách thức mới của môi trường kinh doanh. Một số ít nỗ lực thay đổi này đã và đang rất thành công, một số lại hoàn toàn thất bại. Bài viết dưới đây đưa ra các bài học thực sự thú vị cho các nhà lãnh đạo, giải đáp câu hỏi: Tại sao các nỗ lực thay đổi thường thất bại?  

media.bizwebmedia.net/sites/76373/upload/documents/mpp02-544-r0601v_tai_sao_no_luc_thay_doi_hay_that_bai_(1)_(1)(1).pdf

In văn bản