Đang tải... Vui lòng chờ...
Tin tức
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 5023/UBCK-GSĐC ngày 18/07/2017 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh. Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng

Lượt truy cập

Tài liệu ISO

QUY TRÌNH TỔ CHỨC NẠO VÉT THƯỜNG XUYÊN CỦA XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ NƯỚC THẢI
Quy định tuần tự các bước thực hiện công việc tổ chức nạo vét hệ thống thoát nước thường xuyên (hoặc đột xuất) đạt hiệu quả

QUY TRÌNH KIỂM TRA ĐỒNG HỒ (22/9)
Quy định tuần tự, trách nhiệm và cách tiến hành tháo gỡ, lập biên bản, mang đồng hồ đang được lắp trên mạng và bị xem là chạy không đúng về Công ty để kiểm tra, hiệu chuẩn hoặc kiểm tra lại, làm cơ sở để thu thêm hoặc hoàn trả tiền thu thừa của khách.

QUY TRÌNH ĐỌC ĐỒNG HỒ (21/9)
Quy định trách nhiệm, tiến độ, cách đánh giá công việc hàng tháng của nhân viên thu ngân (đọc, ghi chỉ số đồng hồ, kiểm soát nội dung hóa đơn thu và giải quyết các vấn đề phát sinh ghi, thu tiền nước).

QUY TRÌNH LẮP NƯỚC (21/9)
QUY TRÌNH LẮP NƯỚC (21/9)
NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN LẮP ĐẶT NƯỚC Ban hành theo quyết định số 412/QĐ-CTN ngày 6/7/2010

QUY TRÌNH CẮT NƯỚC KHÁCH HÀNG (21/9)

 Hoạt động của ban ISO tháng 8, 9, 10 (18/11)
Ban chỉ đạo hệ thống ISO 9001: 2008 (gọi tắt là ban ISO) được thành lập với nhiệm vụ thiết lập, vận hành, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong tất cả các đơn vị liên quan đến lĩnh vực sản xuất và cung cấp nước sạch