Đang tải... Vui lòng chờ...
Tin tức
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 5023/UBCK-GSĐC ngày 18/07/2017 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh. Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng

Lượt truy cập

Quy mô và các thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nước trong khuôn khỏ dự án ODA-Đức (4/9)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ GÓI THẦU:

Tên Gói thầu: Xây dựng hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh.

Địa điểm xây dựng: Thành phố Bắc Ninh.

Tổng giá trị 10.078.207 euro, trong đó: Sử dụng nguồn vốn vay ODA ưu đãi của Ngân hàng tái thiết CHLB Đức là 70%, 30% còn lại sử dụng nguồn vốn đối ứng trong nước.

Quy mô: Cải tạo và xây dựng mới hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh tổng chiều dài 39km đường ống các loại.

II. QUY MÔ VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CÁC TRẠM BƠM

Dự án thoát nước thành phố Bắc Ninh được xây dựng ngoài việc giải quyết tình trạng úng ngập cho thành phố, còn giải quyết việc thu gom nước thải từ các hộ gia đình đấu nối với hệ thống thoát nước trong khu vực thành phố để đưa vào Nhà máy xử lý nhằm giảm bớt tình trạng ô nhiễm môi trường do nguồn nước thải.

III. CÁC KHU VỰC THOÁT NƯỚC TRONG DỰ ÁN

Trên hệ thống mạng lưới thoát nước thành phố Bắc ninh có 4 trạm bơm nước thải và 2 trạm bơm tiêu nước. Các trạm bơm nước thải thu gom nước thải từ hệ thống mạng lưới và được bơm về Nhà máy xử lý nước thải để xử lý (Được xây dựng tại xã Kim Chân) và 2 trạm bơm tiêu nước mưa bơm ra hai hồ điều hòa Văn Miếu (phía Tây), Phúc Ninh (phía Đông). Với vị trí, công suất và phạm vi thu gom của từng trạm như sau:

 

 

 

 

In văn bản