Đang tải... Vui lòng chờ...
Tin tức
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 5023/UBCK-GSĐC ngày 18/07/2017 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh. Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng

Lượt truy cập

Hội thảo quản lý và kiểm soát ô nhiễm nước tại Bắc Ninh

Ngày 29/8, Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường) phối hợp cùng Liên minh Nước sạch, Trung tâm nghiên cứu Môi trường và cộng đồng (Hà Nội) tổ chức hội thảo quản lý và kiểm soát ô nhiễm nước. Tham dự có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh: Sơn La, Ninh Bình. Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc; phòng tài nguyên các huyện, thành phố và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

 
Tại hội thảo các đại biểu được giới thiệu về kinh nghiệm xây dựng và thực thi Luật Kiểm soát ô nhiễm nước của một số quốc gia; dự thảo Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu; những khó khăn trong việc thực thi các quy định về quản lý nước thải tại các địa phương. Từ những nội dung trên, đại biểu đã chia thành 3 tiểu ban để thảo luận các vấn đề: những vướng mắc khi thực thi các quy định hiện hành quản lý và kiểm soát nước thải; khó khăn và lỗ hổng trong việc triển khai các quy định về nước thải đối với doanh nghiệp địa phương; giám sát và báo cáo về ô nhiễm chất lượng nước với sự tham gia của cộng đồng.
 
Kết thúc hội thảo, các tổ thảo luận đã đưa ra các khuyến nghị trong đó tập trung vào việc: xây dựng cơ sở pháp lý và khoa học cho việc hoàn thiện các quy định về kiểm soát ô nhiễm nước; khuyến khích cộng đồng và các bên liên quan tham gia kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm nước…
Nguồn: Báo Bắc Ninh Ngày 03.09.2014
In văn bản