Đang tải... Vui lòng chờ...
Tin tức
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 5023/UBCK-GSĐC ngày 18/07/2017 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh. Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng

Lượt truy cập

Hoạt động ISO

Văn bản của Trung tâm chứng nhận Quacert về việc duy trì chứng nhận ISO 9001:2008
Sau khi tiến hành đánh giá giám sát ngày 11/12/2014, Trung tâm chứng nhận Phù hợp- QUACERT nhận thấy rằng Quý công ty vẫn tiếp tục duy trì được hệ thống quản lý chất lượng tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Thực hiện rà soát nội bộ các quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng (30/5)
Thực hiện nhiệm vụ rà soát nội bộ các quy trình của các đơn vị trong báo cáo giao ban, tháng 5 năm 2014

Đánh giá bên ngoài hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 giai đoạn 2 (2014-2016) (4/3)

Đánh giá bên ngoài về hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008(15/08)
Ngày 12 tháng 7 năm 2013 vừa qua công ty đã đón đoàn đánh giá của Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert về đánh giá ....

Công văn duy trì chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2008 (12/11)
Sau khi tiến hành đánh giá giám sát ngày 14/9/2012, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp – Quacert nhận thấy rằng quý Công ty vẫn tiếp tục........

Hoạt động đánh giá giám sát định kỳ lần 3 hệ thống quản lý chất lượng công ty (11/12)
Ngày 14/9/2012 Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert đã cử 2 chuyên gia tiến hành đánh giá giám sát định kỳ lần 3 về đánh giá giám sát hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng của công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

THÔNG BÁO CỦA TỔ CHỨC QUACERT VỀ VIỆC ĐÁNH GIA ISO 9001 : 2008 (3/9)
Ngày 13 tháng 2 năm 2012 Trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT đã gửi thông báo tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Cấp Thoát Nước Bắc Ninh về việc đánh giá giám sát việc sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt phù hợp với tiêu chuẩn: ISO 9001 : 2008 lần 2

Hoạt động đánh giá giám sát định kỳ lần 2 hệ thống quản lý chất lượng công ty (11/11)
Ngày 8/11/2011 Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert đã cử 2 chuyên gia tiến hành đánh giá giám sát định kỳ lần 2 về đánh giá giám sát hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng của công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Thông báo về việc khắc phục các vấn đề còn tồn tại (11/10)
Sau khi đoàn đánh giá nội bộ lần 02 của công ty thực hiện đánh giá nội bộ tại các bộ phận vào ngày 29/09/2011 và ngày 30/09/2011. Căn cứ vào kết quả đánh giá tại các đơn vị.

CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI SAU KHI ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ LẦN 2 (11/10)