Đang tải... Vui lòng chờ...
Giới thiệu Công ty

Xin mời nhập nội dung...

Tên công ty: Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Tên tiếng anh: Bac Ninh clean water joint stock Company

Tên viết tắt: Baniwaco

Trụ sở chính: Số 57 Ngô Gia Tự- Thành phố Bắc Ninh- Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: (0222)3.824116; 3.871233; 3.825358  Fax: 0222.3822708

Số tài khoản 1: 113000011123 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh tỉnh Bắc Ninh.

Số tài khoản 2: 25610000099899 Tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Kinh Bắc.

 

 

 

Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh tiền thân là Đội công trình điện nước 76 được thành lập năm 1976 thuộc Ty xây dựng Hà Bắc. Năm 1990 đổi tên thành Xí nghiệp điện nước Hà Bắc thuộc Sở xây dựng Hà Bắc.

Năm 1993 đổi tên thành Công ty cấp thoát nước Hà Bắc thuộc Sở xây dựng Hà Bắc. Sau đó Công ty cấp thoát nước Bắc Ninh được thành lập theo quyết định số 12/UB ngày 17 tháng 01 năm 1997 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Công ty đ­ược chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV cấp thoát n­ước Bắc Ninh theo quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Chuyển đổi thành Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh theo Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu:

Stt

Tên ngành

Mã ngành

 1.  

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

3600

 1.  

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng đô thị

4290

 1.  

Xây dựng công trình công ích

Chi tiết: Xây dựng công trình hệ thống điện cao thế và hạ thế đến 35KV, xây dựng kênh, mương, trạm bơm, công trình cấp nước, công trình thoát nước

4220

 1.  

Xây dựng nhà các loại

4100

 1.  

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Chi tiết: Xây dựng đường giao thông nông thôn

4210

 1.  

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

4329

 1.  

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

Chi tiết: Thi công các công trình phòng chống cháy nổ

4390

 1.  

Phá dỡ

4311

 1.  

Hoàn thiện công trình xây dựng

4330

 1.  

Chuẩn bị mặt bằng

4312

 1.  

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Chi tiết: Bán buôn vật tư, thiết bị ngành cấp, thoát nước

4663

 1.  

Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Chi tiết: Thiết kế các công trình cấp thoát nước có lưu lượng <= 30.000m3/ ngày đêm; thiết kế kết cấu các công trình dân dụng và công nghiệp đến cấp III

7410

 1.  

Lắp đặt hệ thống điện

4321

 1.  

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

 1.  

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí

4322

 1.  

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

4329

Một số Nhà máy cấp nước Công ty đang hoạt động

 

 

 
 
 

Tên công ty: Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Tên tiếng anh: Bac Ninh clean water joint stock Company

Tên viết tắt: Baniwaco

Trụ sở chính: Số 57 Ngô Gia Tự- Thành phố Bắc Ninh- Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: (0222)3.824116; 3871233; 3825358  Fax: 0222.3822708

Số tài khoản 1: 113000011123 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh tỉnh Bắc Ninh.

Số tài khoản 2: 25610000099899 Tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Kinh Bắc.

 

 

 

Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh tiền thân là Đội công trình điện nước 76 được thành lập năm 1976 thuộc Ty xây dựng Hà Bắc. Năm 1990 đổi tên thành Xí nghiệp điện nước Hà Bắc thuộc Sở xây dựng Hà Bắc.

Năm 1993 đổi tên thành Công ty cấp thoát nước Hà Bắc thuộc Sở xây dựng Hà Bắc. Sau đó Công ty cấp thoát nước Bắc Ninh được thành lập theo quyết định số 12/UB ngày 17 tháng 01 năm 1997 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Công ty đ­ược chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV cấp thoát n­ước Bắc Ninh theo quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Chuyển đổi thành Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh theo Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu:

Stt

Tên ngành

Mã ngành

 1.  

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

3600

 1.  

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng đô thị

4290

 1.  

Xây dựng công trình công ích

Chi tiết: Xây dựng công trình hệ thống điện cao thế và hạ thế đến 35KV, xây dựng kênh, mương, trạm bơm, công trình cấp nước, công trình thoát nước

4220

 1.  

Xây dựng nhà các loại

4100

 1.  

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Chi tiết: Xây dựng đường giao thông nông thôn

4210

 1.  

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

4329

 1.  

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

Chi tiết: Thi công các công trình phòng chống cháy nổ

4390

 1.  

Phá dỡ

4311

 1.  

Hoàn thiện công trình xây dựng

4330

 1.  

Chuẩn bị mặt bằng

4312

 1.  

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Chi tiết: Bán buôn vật tư, thiết bị ngành cấp, thoát nước

4663

 1.  

Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Chi tiết: Thiết kế các công trình cấp thoát nước có lưu lượng <= 30.000m3/ ngày đêm; thiết kế kết cấu các công trình dân dụng và công nghiệp đến cấp III

7410

 1.  

Lắp đặt hệ thống điện

4321

 1.  

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

 1.  

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí

4322

 1.  

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

4329

 

Một số Nhà máy cấp nước Công ty đang hoạt động

 

 
 
 
 
Tin tức
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 5023/UBCK-GSĐC ngày 18/07/2017 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh. Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng

Lượt truy cập