Đang tải... Vui lòng chờ...
Tin tức
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 5023/UBCK-GSĐC ngày 18/07/2017 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh. Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng

Lượt truy cập

Giới thiệu chung

Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh 6 tháng đầu năm 2015

Quyết định về việc đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2014

Giới thiệu chung về công ty (08/08)
Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh là môt doanh nghiệp nhà nước,ngành nghề kinh doanh theo giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh số: 21.04.000013 ngày 29/12/2006 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp

 Giới thiệu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật Bắc Ninh(03/09)
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật Bắc Ninh, được hình thành từ khối xây lắp của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh. Hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2300538988 ngày 26/3/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp.

HIỆN TRẠNG THOÁT NƯỚC THÀNH PHỐ BẮC NINH - KHU VỰC NỘI ĐÔ (06/09/2012)
Công ty Cấp thoát nước Bắc Ninh được giao quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh từ năm 2005, theo Quyết định 179/QĐ-CT ngày 31/12/2005 V/v: Chuyển giao hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh.

Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của công ty năm 2013 (28/03/2013)

HIỆN TRẠNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ BẮC NINH (06/05/2013)
Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh là một doanh nghiệp nhà nước, ngành nghề kinh doanh theo giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh số: 21.04.000013 ngày 29/12/2006 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp, được UBND tỉnh Bắc giao nhiệm vụ quản lý vận hành và khai thác các hệ thống cấp nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Giới thiệu Trạm cấp nước thị trấn Thứa - Lương Tài (28/08/2013)
Trạm cấp nước thị trấn Thứa – Huyện Lương Tài là một trong 4 trạm cấp nước trực thuộc công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh, có chức năng quản lý vận hành khai thác hệ thống cấp nước với công suất 2.500 m3/ngày.đêm đảm bảo cung cấp nước sạch cho hơn 3000 khách hàng thuộc khu vực Thị trấn Thứa, một phần xã Tân Lãng và xã Trung Chính. Trạm được xây dựng với thiết kế hiện đại sử dụng nguồn nước mặt là nước sông làm nước nguồn trong việc sản xuất nước.

GIỚI THIỆU TRẠM CẤP NƯỚC GIA BÌNH (11/03/2014)
Trạm cấp nước Gia Bình là một trong các trạm cấp nước tại các huyện thị trực thuộc Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh.