Đang tải... Vui lòng chờ...
Tin tức
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 5023/UBCK-GSĐC ngày 18/07/2017 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh. Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng

Lượt truy cập

Dự án, Công trình

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Nghị quyết đại hội cổ đông lần thứ I- Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh-
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông lần thứ I- Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Quyết định của UBND Tỉnh Bắc Ninh về việc bổ nhiệm ông Vũ Hữu Tân chủ tịch kiêm giám đốc Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh

Thông tin đấu giá cổ phần của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật Bắc Ninh

UBND Tỉnh Bắc Ninh có công văn đồng ý về việc hợp tác xử lý bùn thải và nước thải

Giới thiệu quy mô và phạm vi phục vụ của tuyến cấp nước Phong Khê
Theo quy hoạch được duyệt, đến năm 2015 Bắc ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về hạ tầng kỹ thuật để tiến tới trở thành thành phố trực thuộc Trung Ương. Trong đó có chỉ tiêu về nước sạch sinh hoạt cho nhân dân là 100% dân số các đô thị và 95% dân số nông thôn thuộc tỉnh Bắc Ninh được sử dụng nước hợp vệ sinh

Đường ống cấp nước sông Cầu giai đoạn II
Dự án Tuyến ống truyền dẫn nước sạch từ nhà máy nước sông Cầu đến hệ thống cấp nước thành phố Bắc Ninh đã được triển khai theo quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 49/QĐ-KH.KTN ngày 06/05/2014 của Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Bắc Ninh.

Thông tin dự án: Tuyến ống truyền tải và phân phối nước sạch cấp nước cho phường Vân Dương và Xã Nam Sơn TP. Bắc Ninh
Dự án Tuyến ống truyền tải và phân phối nước sạch cấp nước cho phường Vân Dương và xã Nam Sơn thành phố Bắc Ninh do Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý chủ trương đầu tư tại văn bản số 842/UBND-XDCB ngày 26/04/2014

Quy mô và các thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nước trong khuôn khỏ dự án ODA-Đức (4/9)
Dự án thoát nước thành phố Bắc Ninh được xây dựng ngoài việc giải quyết tình trạng úng ngập cho thành phố, còn giải quyết việc thu gom nước thải từ các hộ gia đình đấu nối với hệ thống thoát nước trong khu vực...

Nhà máy cấp nước thị trấn chờ sẵn sàng đi vào hoạt động (16/05/2014)
Nhà máy cấp nước thị trấn Chờ - huyện Yên Phong thuộc dự án phát triển cấp nước đô thị Việt Nam được khởi công xây dựng từ tháng 05/2012 với công suất giai đoạn 1 là 3.000 m3/ngđ. Sau 2 năm triển khai thi công...