Đang tải... Vui lòng chờ...
Tin tức
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 5023/UBCK-GSĐC ngày 18/07/2017 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh. Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng

Lượt truy cập

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC BẮC NINH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ LỰA CHỌN, PHƯƠNG THỨC BÁN CỔ PHẦN VÀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC KHI THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA

Kính gửi: Các Nhà đầu tư

        Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh và Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh;

        Căn cứ Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức bán cổ phần lần đầu cho Nhà đầu tư chiến lược trong quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh.

        Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh trân trọng kính mời Quý nhà đầu tư đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược với các nội dung    như sau:

1.     Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

        Thực hiện theo Mục I, Điều 1 của Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

2.     Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

        Thực hiện theo Mục III, Điều 1 của Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

3.     Phương thức bán cổ phần:

        Thực hiện theo Mục III, Điều 1 của Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

4.     Thành phần hồ sơ đăng ký là nhà đầu tư chiến lược:

        Thực hiện theo Mục II, Điều 1 của Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

5.     Số lượng hồ sơ đăng ký là nhà đầu tư chiến lược phải nộp: 02 bộ

6.     Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và địa chỉ liên lạc:

-         Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/08/2016 đến hết ngày 19/8/2016 trong giờ làm việc hành chính (sáng từ 7:00h đến 11:30h, chiều từ 13:30h đến 17:00h).

-         Địa điểm nộp Hồ sơ đăng ký và địa chỉ liên lạc:

        Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 57, đường Ngô Gia Tự, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.3825.358 hoặc 0982.480.234 (gặp đ/c Thắng - TP TCHC).

 

 

 

In văn bản