Đang tải... Vui lòng chờ...
Tin tức
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 5023/UBCK-GSĐC ngày 18/07/2017 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh. Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng

Lượt truy cập

Chương trình làm việc của Tilia (Cơ quan hợp tác phát triển Đức) với Tổ hợp tác xử lý nước thải và bùn thải (Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh)

Được sự đồng ý của UBND Tỉnh tại công văn số 2160/UBND-XDCB ngày 13/8/2015 về chương trình hợp tác xử lý nước thải và bùn thải giữa Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh với Công ty tư vấn GFA Consulting Group GmbH, Công ty Tilia và GIZ (Cơ quan hợp tác phát triển Đức), từ ngày 7/9/2015 đến 10/9/2015 Công ty Tilia có chương trình làm việc với Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh.

                                   Đoàn công tác làm việc với Tổ hợp tác xử lý nước thải và bùn thải

Hai nhóm công tác của 2 Công ty đã cùng nhau thống nhất mục đích của chuyến công tác là thông báo cho nhau những thông tin về các tác thành viên tham gia chương trình với những chức năng nhiệm vụ, kinh nghiệm chuyên môn cũng như những hoạt động cụ thể của các bước tiếp theo; Thảo luận về các cơ sở pháp lý liên quan trong quá trình hợp tác; Khảo sát thực tế để hiểu về thực trạng  nước thải, bùn thải ở các khu vực khác nhau trong thành phố Bắc ninh như: Hệ thống thoát nước Thành phố, các Nhà máy xử lý nước thải và tìm hiểu cấu trúc hệ thống thoát nước của các hộ dân điển hình.

                               Thăm trang trại khảo sát nhu cầu dùng phân compost

Nhóm chuyên gia của cả 2 bên cũng đã khảo sát 2 mô hình trang trại tiêu biểu tại Thành phố Bắc Ninh và Huyện Tiên Du để  đánh giá tiềm năng của thi trường phân compost trong tương lai. 

Đoàn công tác cùng tổ hợp tác xử lý nước thải và bùn thải cùng nhau phân tích chất lượng nước thải, bùn thải, tổng hợp các số liệu thống kê liên quan đến hệ thống thoát nước thành phố và nhà máy xử lý nước thải (Cống, hố ga, các trạm bơm, khối nước thu gom và xử lý, chất lượng nước thải trước và sau xử lý…)

       Tìm hiểu mô hình xử lý nước thải thí điểm bằng công nghệ JARIKKO của Nhật

Sau 4 ngày làm việc tích cực và hiệu quả, Đoàn đã đưa ra được những phát hiện và những hoạt động tiếp theo trên các lĩnh vực như:

- Áp dụng mô hình xử lý nước thải phi tập trung cho 1 hộ gia đình (Thôn Diềm) và 1 cụm dân cư (Khắc Niệm).

- Các yếu tố vận hành Nhà máy xứ lý nước thải cần cải tiến để nâng cao hiệu quả xử lý.

- Các khâu trong dây truyền công nghệ hiện tại cần điều chỉnh để tiết kiệm năng lượng trên cơ sở không ảnh hưởng đến chất lượng xử lý nước thải đầu ra.

- Việc xử lý bùn thải trên cơ sở tạo ra các sản phẩm phù hợp với canh tác nông nghiệp và bảo vệ môi trường.

          Hai công ty đã thống nhất các nội dung chính của chuyển công tác này và xác định các nội dung hoạt động tiếp theo vào tháng một năm 2016.

(Hạ Thị Vân Anh- Phòng TCHC)

 

 

In văn bản