Đang tải... Vui lòng chờ...
Tin tức
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 5023/UBCK-GSĐC ngày 18/07/2017 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh. Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng

Lượt truy cập

Ban ISO

Mục tiêu chất lượng của công ty năm 2014 (25/6)
Căn cứ đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, căn cứ vào Chính sách chất lượng của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh.

Công bố các mục tiêu chất lượng của Công ty năm 2013 (26/3)
Công bố các mục tiêu chất lượng của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh

Giới thiệu sổ tay chất lượng công ty (27/9)
Sổ tay chất lượng là một trong các loại tài liệu về Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh. Sổ tay viện dẫn chính sách chất lượng do Giám đốc Công ty nêu, khẳng định việc Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh sẽ xây dựng và áp dụng

Công bố các mục tiêu chất lượng của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh năm 2011 (22/9)

 Mục tiêu chất lượng của công ty năm 2014 (25/06)
Công bố các mục tiêu chất lượng của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh